domes sede ieskats

30.jūnijā notika kārtējā Tukuma novada Domes sēde, kurā  tika apstiprināts Tukuma novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 2019.gadu, kā arī tika veikti kārtējie nepieciešamie grozījumi šā gada budžetā.  Sēdē deputāti par Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Lotte” jauno vadītāju vienbalsīgi apstiprināja Edīti Pavličenko.

 

No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2488,03 EUR deputāti piešķīra Tukuma novada Sociālajam dienestam individuālo aizsarglīdzekļu, dezinfekcijas līdzekļu un dezinfekcijas pakalpojumu iegādei. Tāpat no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem deputāti akceptēja 7338,80 EUR piešķiršanu projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Tukuma novada pašvaldībā” priekšfinansēšanai.

Savukārt 9734,34 EUR liels līdzfinansējums tika piešķirts Tukuma Evanģēliski luteriskajai draudzei ēkas Brīvības laukumā 1, Tukumā, fasādes atjaunošanai saskaņā ar līgumu par ēkas fasādes atjaunošanu.

Domes sēdē tika akceptēta papildu 3,5 pedagoģisko likmju piešķiršana Tukuma novada speciālās izglītības iestādei no 2020.gada 1.septembra, piešķirot tam arī attiecīgu finansējumu.

Deputāti sēdē lēma, ka par telpām pašvaldības īpašumā esošajā ēkā Talsu ielā 20, Tukumā, mēneša nomas maksa biedrībām (NVO) turpmāk būs 1,25 EUR m² (tas neattiecas uz koplietošanas telpām ēkā, jo tās biedrības var izmantot bez maksas).

Šajā Domes sēdē tika veikti arī kārtējie nepieciešamie grozījumi šā gada budžetā, kā arī deputāti akceptēja vairāku nekustamo īpašumu atsavināšanu un apstiprināja to izsoles noteikumus.

Sēdē tika apstiprinātas izmaiņas Tukuma novada Domes Licencēšanas komisijas sastāvā – Domes Administratīvās nodaļas speciālistes-lietvedes Līgas Siliņas vietā turpmāk darbosies Domes uzņēmējdarbības veicināšanas speciālists Artūrs Doveiks.