Nekustama ipasuma samaksas termini 2020Saistībā ar likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Likums), kas stājās spēkā 2020. gada 22. martā,Tukuma novada Dome nolemj: visiem Tukuma novada nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem pagarināt 2020.taksācijas gada I. un II. ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus līdz 2020. gada 17. augustam.