Kulturas konkurssTukuma novada pašvaldība no 1. līdz 31. oktobrim izsludināja pieteikšanos kultūras projektu konkursam. Kopā tika iesniegts 21 projekts, no tiem konkursa komisija uz Domi apstiprināšanai izvirzīja 8 projektus, kuri arī tika apstiprināti 28. novembra Domes sēdē.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Tukuma novadam nozīmīgus kultūras projektus vizuālās mākslas, mūzikas, dejas, teātra mākslas, izdevējdarbības, kino, foto, rakstniecības, vides kultūras un citās kultūras un mākslas nozarēs, kā arī starpdisciplināros un radošo industriju projektus, jaunrades, pētniecības un tradicionālās kultūras attīstību sekmējošus projektus, paplašinot kultūras produktu piedāvājumu un saglabājot kultūras mantojumu Tukuma pilsētā un novadā.

Piešķirtā līdzfinansējuma maksimālais apjoms vienam projektam ir 3000,00 EUR.

Nākamā gada laikā ar Tukuma novada pašvaldības atbalstu plānots realizēt:

  1. SIA “Jaunmoku Pils” projekts “Parka spēles un etīdes Jaunmoku pils Dārza svēkos” 1460,00 EUR apmērā;
  2. SIA “Jaunmoku Pils” projekts “Koncertvakars “Ziemeļu sāga” Jaunmoku pilī” 1600,00 EUR apmērā;
  3. Biedrības “Koris Noktirne” projekts “Zvaigznes dienas koncerts Tukumā – Riharda Dubras oratorija “Ziemassvētku kantāte”” 933,41 EUR apmērā;
  4. Biedrības “Vēsturiskā atmiņa” projekts “Ziemas sporta veidu vēsture Tukumā” 405,00 EUR apmērā;
  5. SIA “Abavas dārzi” projekts “Nakts simfonija Ābeļdārzam” 2200,00 EUR apmērā;
  6. Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes projekts “Kurzemes un Zemgales hercogistes laika sakrālo priekšmetu eksponēšana un stāsta radīšana ceļotājiem” 1448,00 EUR apmērā;
  7. Anrija Pitena iesniegtais projekts “Divu koncertu cikls: Atpakaļ pie Mocarta/Pavasara dziesmas Tumes kultūras namā” 1500,00 EUR apmērā;
  8. Zanes Brečas iesniegtais projekts “Slampes dejotāju rota Tukumam” 453,72 EUR apmērā.

Dace Liepiņa-Zusāne
Tukuma novada Domes
Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja