47435401 1933833316671040 824124187386839040 nTukuma novada Dome ar Latvijas republikas Prokuratūru, reģistrācijas Nr. 90000022859, uz pieciem gadiem – no 2021. gada 1. jūnija līdz 2026. gada 31. maijam noslēdza nedzīvojamo telpu nomas līgumu par pašvaldības telpām Pils ielā 18, Tukumā, Tukuma novadā, ēkas otrajā stāvā, ar kopējo platību 256,6 m2. Telpu nomas maksa 2,81 euro par 1 m2 mēnesī (bez PVN).