Tukumalaiks WEB Maijs page 001Jūnijs ir pēdējais mēnesis, kad jūsu novada pašvaldības informatīvais izdevums tiek izdots līdzšinējā formātā. Atbilstoši likumam “Par pašvaldībām”, apvienotajā Tukuma novadā varēs izdot tikai vienu pašvaldības informatīvo izdevumu, tāpēc aicinām iedzīvotājus piedalīties aptaujā un izteikt viedokli par apvienotā Tukuma novada pašvaldības informatīvā izdevuma nepieciešamību un satura prioritātēm. Aptauja ir anonīma un atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā.

Eletroniski aptauju var aizpildīt šeit. Aptaujas anketu aicinām aizpildīt līdz šā gada 31. jūnijam. 

Drukātā veidā aptauja būs atrodama pašvaldību informatīvajos izdevumos  “Tukuma Laiks”,  “Kandavas Novada Vēstnesis”, “Jaunpils Vēstis” un  “Engures Novada Ziņas”. Lūgums tās aizpildīt un līdz 31. jūnijam ievietot pastkastītēs Tukuma, Engures, Jaunpils vai Kandavas novada domēs vai pagastu pārvaldēs.