bride 1837148 1280Pirms 100 gadiem - 1921. gada 18. februārī Latvijas Satversmes Sapulces III sesijā pieņēma un valsts prezidents Jānis Čakste izsludināja likumu "Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju". Šis likums noteica, ka civilstāvokļa aktu reģistrāciju Latvijas valstī turpmāk pārzinās un veiks laicīgās iestādes, kuras nosauca par dzimtsarakstu nodaļām. Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa dibināta 1921. gada 1. decembrī, gadu gaitā vairākkārt mainījies tās nosaukums.

Dzimtsarakstu nodaļu sistēma ir nesatricināmi saglabājusi nozīmīgu vietu gan sabiedrības dzīvē, gan visas valsts institūciju hierarhiskajā sistēmā, sargājot un lolojot tās ģimeniskās tradīcijas un kristīgās vērtības, kas mūsu tautai un mūsu kultūrvidei ir bijušas svarīgas gadsimtiem ilgi. Dzimtsarakstu nodaļas gādā, lai dokumentārās liecības – dzimšanas, laulības un miršanas reģistru ieraksti, kas ir neatkārtojams kultūrvēsturisks mantojums, tiktu pienācīgi saglabāti nākamām paaudzēm.

Latvijas dzimtsarakstu sistēmai 2021. gada 18. februārī aprit 100 gadi. Tas ir nozīmīgs brīdis visiem dzimtsarakstu sistēmā strādājošajiem, lai palūkotos atpakaļ, novērtētu sasniegumus un kļūmes, kā arī lai nospraustu mērķus nākamai simtgadei.

Atzīmējot Latvijas Republikas dzimtsarakstu sistēmas izveidošanas simtgadi, 2021.gada 18.februārī, plkst.16.00 Rīgas Doma baznīcā notiks ekumēniskais dievkalpojums, kas norisināsies attālināti un būs vērojams tiešsaistē.

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļas vārdā sveicu visus bijušos un esošos Dzimtsarakstu nodaļu darbiniekus skaistajā jubilejā!

 

Informāciju sagatavoja:

Smaida Kokina, Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja