untitled infogr 52020993Šodien, 20. janvārī, Tukuma novada Domes ārkārtas sēdē deputāti nolēma visiem Tukuma novada nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem pagarināt 2021. taksācijas gada nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus līdz 2021.gada 16.augustam. Lēmums tika pieņemts saistībā ar likumu “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšana”, kas stājās spēkā 2020. gada 10. junijā. 

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu var veikt elektroniski, izmantojot pieejamos pakalpojumus portālā www.epakalpojumi.lv