Dzimtsarakstu statistika 2020 labReģistrēto jaundzimušo skaits

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā 2020. gadā reģistrēti 278 jaundzimušie, no tiem 130 meitenes un 148 zēni. Tas ir par 25 bērniem mazāk nekā 2019. gadā. Laulībā dzimuši 105 bērni. Pamatojoties uz paternitātes atzīšanu, ziņas par tēvu ierakstītas 162 bērniem, savukārt bez ziņām par bērna tēvu reģistrēti 11 bērni.

Salīdzinot ar 2019. gadu, palielinājies bērnu skaits, kuriem ziņas par tēvu ierakstītas, pamatojoties uz paternitātes atzīšanu (par 13), un samazinājies vientuļajām mātēm dzimušo bērnu skaits (par 5).

Populārākie bērnu vārdi

2020.gadā populārākie meiteņu vārdi Tukumā bija Marta (7), Patrīcija (6) un Dārta (5), bet populārākie zēnu vārdi – Gustavs (7), Roberts (5), Toms (5).

Aizvadītajā gadā bērniem reģistrēti tādi īpaši vārdi kā – Eiva, Dženeta, Mia, Kīra, Nikija, Karla, Airons, Deimians, Mirans, Neitans, Šandars, Rio un Viliams.

Jāpiemin, ka neviens meiteņu vārds nesākas ar burtiem Ā,C,Č,Ē,F,I,Ī,Ļ,Ņ,T,U,Ū,Z,Ž, savukārt zēnu vārds uz burtiem – Ā,C,Č,Ē,F,Ģ,I,Ī,Ķ,Ļ,Ņ,U,Ū,Z,Ž.

2020.gadā divus vārdus vecāki devuši 20 jaundzimušajiem (10 meitenēm un 10 zēniem), kas ir par 10 mazāk nekā 2019. gadā.

Reģistrēto laulību skaits

Tukuma novadā 2020. gadā reģistrētas 135 laulības (2019. gadā – 156). Pērn 124 pāri mijuši gredzenus dzimtsarakstu nodaļā (2019. gadā – 147). Baznīcās laulības reģistrējuši 11 pāri (2019. gadā – 6). 1 laulība noslēgta ar ārvalstnieku (2019. gadā – 7).

Populārākie kāzu mēneši Tukuma novadā – februāris (16 pāri), jūlijs (20 pāri), augusts (27 pāri) un septembris (14 pāri), ne tik populāri – aprīlis, decembris.

Pirmo reizi laulībā stājušies 175 pāri, otro reizi 76, trešo reizi 15, bet ceturto reizi 4. Ja vērtē pēc tautības, tad laulību reģistrējuši 109 latviešu pāri, 23 pāri bijuši cittautietis ar latvieti, bet 3 pāri – cittautietis ar cittautieti. Vecumā līdz 18 gadiem laulībā nav stājies neviens iedzīvotājs, vecumā no 18 līdz 25 gadiem laulību slēguši 13 vīrieši un 21 sieviete. Visvairāk laulību slēdza sievietes un vīrieši vecumā no 26 līdz 35 gadiem (54 sievietes un 51 vīrietis). Vecumā no 36 līdz 50 gadiem apprecējušās 34 sievietes un 35 vīrieši, savukārt vecumā no 51 līdz 60 gadiem – 13 sievietes un 24 vīrieši. Virs 60 gadu vecuma salaulājušās 13 sievietes un 12 vīrieši.

11 pāros vīrs un sieva bijuši viena vecuma. Stājoties laulībā, 2020. gadā 33 sievas bijušas vecākas par vīriem. Lielākā gadu starpība, kad sieva vecāka par vīru, bija 11 gadi, taču kad vīrs vecāks par sievu, – 21 gads. Vecākā līgava gredzenus mijusi 89 gadu vecumā, savukārt vecākais līgavainis bijis 80 gadus vecs.

2 pāri Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā svinīgi atzīmējuši Zelta kāzu jubileju, savukārt 1 pāris svinējis Sudraba kāzu jubileju. Tukuma novada sociālajā dienestā ieradušies saņemt Zelta kāzu jubilāriem piešķirto dāvanu – 12 pāri, Dimanta kāzām – 2 pāri.

Jāpiebilst, ka 2020. gadā bija 17 pāri, kuri bija pieteikušies, bet neieradās uz laulību reģistrāciju.

Mirušo skaits

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā 2020. gadā reģistrēti 454 mirušie (249 sievietes un 205 vīrieši). Pozitīvi, ka tas ir par 69 mazāk nekā 2019. gadā.

2020.gadā Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto mirušo sieviešu vidējais vecums bija 78,3 gadi, bet vīriešiem – 68,8 gadi.

Vecumā pēc 80 gadiem mirušas 132 sievietes un 45 vīrieši. Vīriešu skaits, kuri miruši vecumā no 50 līdz 70 gadiem ir 75, turpretī sieviešu – 44.