11073328t1h88c9Cienījamie iedzīvotāji! INFORMĀCIJA par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem!

Īstenojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumu Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” prasības, akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid", kas izveidota „Latvijas Gāze” reorganizācijas rezultātā, informē par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem, kā arī par dabasgāzes pārvades sistēmas gāzapgādes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsargjoslām un saimnieciskās darbības ierobežojumiem šajās aizsargjoslās. 

 

Plašāka informācija šeit.

Foto no: apollo.lv