smiltisziemai 34668134Tukuma novada Dome aicina privātmāju īpašniekus, kuru īpašumam piegulošajā teritorijā atrodas gājēju ietves, saņemt sāls-smilts maisījumu ietvju kaisīšanai. Lai saņemtu sāls-smilts maisījumu (30 kg bez maksas), lūgums pieteikt to pa  tālruni 63122707 vai 26603299.