iNFORMACIJASaskaņā ar Tukuma novada Domes 28.10.2020. lēmumu Nr.24, 5.§ “Par Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam grozījumu 4.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai nodota Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam grozījumu pilnveidotā redakcija (4.0).

Ārkārtējās situācijas laikā, atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.1.punktam, visā valsts teritorijā ir aizliegti publiski pasākumi klātienē.

Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam grozījumu 4.0 redakcijas publiskā apspriešana tiks organizēta pēc publisko pasākumu aizlieguma atcelšanas.