NīnAtgādinām iedzīvotājiem, ka pienācis nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņš - 16.novembris. Ja maksājums vēl nav veikts, aicinām to izdarīt!

Par nodokļu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta kavējuma nauda 0,05 % par katru nokavēto dienu no laikā nenomaksātā pamatparāda.

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu aicinām veikt elektroniski, izmantojot pieejamos pakalpojumus portālā www.epakalpojumi.lv.