DJI 0689Tukuma novada Dome aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par kultūras un sporta infrastruktūras objektu attīstību Tukuma novadā.

Aptaujas mērķis ir iegūt informāciju, kuru pašvaldība plāno izmantot turpmākajam darbam, lai iespējami efektīvāk plānotu pašvaldības prioritātes un finansējumu. Aptauja ir anonīma un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Aicinām aizpildīt aptaujas anketu tiešsaistes formā līdz 2020.gada 15.novembrim šeit: https://ieej.lv/6ELAn