LeaderBiedrības „Kandavas Partnerība” SVVA Padome ir apstiprinājusi LEADER projektu konkursa 10.kārtā iesniegto projektu vērtējumus.

Projektus varēja iesniegt 1.Rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai”. Visi iesniegtie projekti tika novērtēti kā atbilstoši Kandavas Partnerības Attīstības stratēģijas 2016.-2020.gadam noteiktajām prasībām un ieguva pozitīvu lēmumu par projekta apstiprināšanu. Publiskais finansējums ir pietiekams visiem projektu konkursa 10.kārtā iesniegtajiem projektiem, jo iepriekšējās projektu konkursa kārtās daži projektu iesniedzēji ir atsaukuši projektu vai arī pārtraukuši projektā paredzētās saistības. Iesniegtie projekti ir par: augu eļlas ražošanu, šķeldas un granulu ražošanu, lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, pirts un relaksācijas pakalpojumiem Kandavas novadā; koka izstrādājumu ražošanu Tukuma novadā; šūšanas pakalpojumu nodrošināšanu Jaunpils novadā.
Iesniegtie projekti tālākai izvērtēšanai tiks iesniegti Ziemeļkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, kur tiks pieņemts lēmums par projekta apstiprināšanu publiskā finansējuma saņemšanai, vai arī noraidīti.