ACCELERATE logoKopš 2017.gada aprīļa turpinās Tukuma novada pašvaldības līdzdalība Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas Apvārsnis 2020 projektā “Accelerate Sunshine” (Nr. 754080). Projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts par vienu gadu un aktivitātes turpināsies līdz 2021.gada martam.


Projekta aktivitāšu ietvaros 2020.gada 28.janvārī Tukuma novada Domē notika tikšanās ar Kandavas, Jaunpils un Engures novadu pašvaldību pārstāvjiem un 2020.gada 21.februārī tikšanās tika rīkota Talsos ar Talsu novada pašvaldības pārstāvjiem, lai kopā ar citu pašvaldību speciālistiem pārrunātu aktualitātes, izaicinājumus un sasniegumus saistībā ar daudzdzīvokļu un publisko ēku atjaunošanu.
Tikšanās laikā Tukuma novada Domes minētā projekta pārstāvis Toms Akmentiņš informēja dalībniekus par to, kā pēdējo trīs gadu laikā ir notikusi virzība ar daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu Tukuma novadā, tai skaitā kā organizēts darbs ar daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem un kopsapulcēm un kādi vienoti dokumenti izstrādāti, lai šo procesu iedzīvotajiem pēc iespējas vairāk atvieglotu. Ja iedzīvotāji lemj par energoefektivitātes pakalpojuma līguma slēgšanu, tā galvenais ieguvums daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem ir visaptveroši atjaunota māja, uzlabots komforta līmenis un 20 gadu energoefektivitātes garantija. Garantija nozīmē kvalitatīvi veiktus būvdarbus un īstenoto darbu rezultātu uzturēšanu 20 gadu garumā, kā arī to, ka 20 gadus pēc ēkas atjaunošanas enerģijas patēriņš nepalielināsies, ja vien paši iedzīvotāji nelems par komforta līmeņa paaugstināšanu.
Šobrīd Tukuma novadā aktīva darbība turpinās Slampes un Pūres pagastos. Daudzdzīvokļu māju pārstāvji ir bijuši pozitīvi noskaņoti par ēku atjaunošanas iespēju un 5 ēkām ir izstrādāta tehniskā dokumentācija, kura ir iesniegta finanšu institūcijā ALTUM, lai pēc atzinuma saņemšanas turpinātu virzību uz ēku atjaunošanas darbiem. Pūrē 27.februārī un 3.martā tika rīkotas divu daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāju sapulces, lai parādītu tehniskajā dokumentācijā iekļautos veicamo pārbūves darbu risinājumus un informētu par dokumentācijas virzību un iespējām finanšu institūcijā ALTUM.
Tukuma novada pašvaldība 2020.gadā turpina divu publisko ēku atjaunošanu, tajā skaitā energoefektivitātes pasākumu īstenošanu, un tās ir Tukuma pirmskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” un Tukuma 2. vidusskola. Abu ēku pārbūves projekti ir vieni no pirmajiem Latvijā, kas tiek īstenoti ar 5 gadu energoefektivitātes garantiju. Tas nozīmē, ka būvniecības līgumā ir iekļauts noteikts siltumenerģijas patēriņa rādītājs, kas būvniekam pēc būvdarbu veikšanas ir jānodrošina nākamo piecu gadu laikā. Tas nodrošina, ka būvniecības darbi būs veikti kvalitatīvi, un ēka kalpos un pildīs savas funkcijas atbilstoši projekta norādītajiem parametriem. Atbildību par energoefektivitātes rādītāju izpildi vai neizpildi uzņemas būvnieks. Pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūvi plānots pabeigt 2020.gada maija beigās, bet Tukuma 2. vidusskolā būvniecības darbi uzsākti šā gada februārī.

Sagatavoja: Toms Akmentiņš, 23.03.2020.