psihologiska pa 45266626Tukuma novada pašvaldības aģentūra “Tukuma novada sociālais dienests” aicina Tukuma novada iedzīvotājus ārkārtas situācijas laikā saņemt psiholoģisko atbalstu,
sazinoties pa tālruni ar psihologu sekojošos laikos: Zanda Neilande 26551443 pirmdienās un piektdienās no plkst. 14:00-17:00, Svetlana Stepule 26516492 otrdienās no plkst. 9:00-12:00 un trešdienās no plkst. 15:00-18:00.