iNFORMACIJAPapildu biodrošības prasības mājputnu novietnēs, kas jāievēro no 7. februāra, aizliedz:
1) mājputnu turēšanu ārā;
2) ārā esošu ūdenskrātuvju izmantošanu mājputniem;
3) ūdens piegādi mājputniem no virszemes ūdenstilpēm, pie kurām var piekļūt savvaļas putni;
4) mājputnu izlaišanu medījamo putnu krājumu atjaunošanai;
5) izbraukuma tirdzniecību ar mājputniem un inkubējamām olām, kā arī piedalīšanos izstādēs, skatēs un tirgos.

Lasīt tālāk