Budzeta prioritates 202030. janvāra Domes sēdē Tukuma novada Domes deputāti vienbalsīgi apstiprināja 2020. gada pašvaldības budžetu. Tukuma novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 42 892 709 euro apmērā, savukārt izdevumi – 44 832 098 euro apmērā. 

Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs: “Šis ir ārkārtas situācijas budžets. Šodienas lēmums ir skrupulozi izsvērts optimālākais variants finanšu resursu pašreizējās pieejamības situācijā, un svarīgākās prioritātes tiks realizētas. Lai arī vēsturiski tas naudas ziņā ir lielākais Tukuma novada budžets, mantojumā no iepriekšējās varas esam saņēmuši daudzus noslēgtus līgumus bez iepriekš ieplānota finansējuma, un mēs bijām spiesti meklēt tiem finansējumu, piemēram, bērnudārza “Pasaciņa” rekonstrukcijai vai Kurzemes ielas rekonstrukcijas 2. kārtai.”

Plānotie ieņēmumi ir par 8,7% vairāk nekā 2019. gadā sākotnēji plānotie (39 454 155 euro). Pašvaldības pamatbudžetu ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts mērķdotācijas un citu budžetu transferti.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļu ieņēmumi ir galvenais pašvaldības ieņēmumu avots, un tos ietekmē nodarbināto skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojuma apmērs, minimālā darba alga, kā arī mikrouzņēmuma nodokļa režīms.  2020. gadā iedzīvotāju ienākuma nodoklis plānots 16 225 374 euro apmērā, kas ir par 77 862 euro vairāk nekā 2019. gadā. Liels pašvaldības ieņēmu avots ir arī nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi. Saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa prognozi pašvaldības budžeta īpašuma nodokļa ieņēmumi šogad pieaugs par 34 454 euro salīdzinājumā ar pērno gadu un kopā veidos 1 817 139 euro lielu ieņēmumu daļu. Tukuma novada pašvaldība gūst ieņēmumus arī no citiem ienākumu avotiem, piemēram, azartspēļu nodokļa (33 000 euro), dabas resursu nodokļa (48 672 euro), nenodokļu ieņēmumiem (425 576 euro), ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem (1 079 987 euro), pašvaldību budžeta transfertiem (532 796 euro) un valsts budžeta transfertiem (22 239 189 euro).

Tukuma novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi plānoti 44 832 098 euro. Salīdzinājumā ar 2019. gadu, 2020. gada budžeta izdevumu pieaugums ir palielinājies par 9,5% jeb 3 888 654 euro. Lielākais izdevumu īpatsvars budžetā ir atbalsts izglītībai (57,3%), atbalsts ekonomiskai darbībai (8,9%) – ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošanai no projektu un pašvaldības līdzekļiem, kultūrai un sportam (8,6%) un sociālajai palīdzībai un pakalpojumiem (9,8%).

Plānotās pašvaldības galvenās prioritātes 2020. gadam ir:

  • Turpināt Kurzemes ielas pārbūves 2. kārtas būvdarbus – pašvaldības budžeta līdzekļi.
  • Pabeigt energoefektivitātes pasākumus PII Pasaciņa – ERAF finansējums (SAM 4.2.2. ietvaros).
  • Uzsākt un īstenot PII “Pasaciņa” moduļu piebūves būvniecību un teritorijas labiekārtošanu – pašvaldības budžeta un aizņēmuma līdzekļi.
  • Sākt Tukuma 2. vidusskolas ēkas pārbūvi – ERAF finansējums (SAM 8.1.2.ietvaros).
  • Veikt DI projekta aktivitātes Tukuma novadā – sākt jaunu ēku vai esošu ēku/telpu pārbūves projektēšanu.
  • Pabeigt Pašvaldības grants autoceļu pārbūvi (2.kārta) Tukuma novada Džūkstes pagastā – ELFLA finansējums.
  • Iesniegt ERAF projektu Mārtiņa ielas pārbūvei.
  • Realizēt K. Porziņģa vārdā nosauktā basketbola laukuma izveidi – pašvaldības budžeta līdzekļi, sadarbības partnera līdzfinansējums.
  • Īstenot jauna Tukuma pilsētas skeitparka izbūvi – pašvaldības budžeta līdzekļi.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs Normunds Rečs pateicas visiem budžeta veidošanā iesaistītajiem par sadarbību un ieguldīto darbu.

Informāciju sagatavoja: 
Tukuma novada Domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sintija Zekunde
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.