Kandavas partneriba

Biedrības "Kandavas Partnerība" izsludinātais LEADER projektu konkurss noslēdzās 15.decembrī.

Projekta iesniegumus varēja iesniegt topošie un esošie uzņēmēji. Pavisam ir iesniegti 14 projekta iesniegumi ar kopējo pieprasīto Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu 333 402,92 EUR. Pieprasītais ELFLA finansējums ir par 59 796,61 EUR lielāks nekā pieejamais. Šoreiz visvairāk projektus ir iesnieguši atbalsta pretendenti no Kandavas novada: no Kandavas 6 projekti, Kandavas pagasts 4 projekti, Vānes, Matkules, Cēres pagastiem pa 1 projektam , bet no Tukuma novada Pūres ir iesniegts 1 projekts. Šajā kārtā 5 projekti ir iesniegti par lauksaimniecības produktu pārstrādi, kas iepriekšējās kārtās nebija novērojams. Mēneša laikā projektus izvērtēs biedrības "Kandavas Partnerība" LEADER projektu vērtēšanas komisija, pēc tam tālākai izvērtēšanai tie tiks iesniegti Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.