TLH ledusmasinaVakar, 10. decembrī, Tukuma novada Domes ārkārtes sēdē tika lemts atbalstīt jaunas ledus mašīnas iegādi Tukuma Ledus hallei. Esošā Olympia mašīna hallē kalpoja jau no tās atvēršanas brīža - 2005. gada.

Pamatojoties uz Tukuma novada Domes rīkotā atklātā konkursa “Ledus apstrādes mašīnas piegāde Tukuma ledus hallei”, iepirkuma ID Nr. TND-2019/31, rezultātiem, starp Tukuma novada Domi, Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Tukuma ledus halle” un SIA “JVA SPORTS” tiks slēgts iepirkuma līgums par ledus apstrādes mašīnas ENGO RED WOLF piegādi. Līguma cena –  87 100,00 EUR bez PVN 21%.
Ar iepirkuma dokumentāciju iespējas iepazīties Elektronisko iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/24735