IMG 52475. decembrī, Policijas darbinieku dienā, tika sveikti Tukuma novada pašvaldības policijas un Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes darbinieki.

Tukuma novada pašvaldības policijas darbiniekiem svinīgā gaisotnē tika pasniegti apbalvojumi. Šogad apbalvojumu "Tukuma novada Domes Pateicības raksts" saņēma:

  • vecākais inspektors Daneks Hmeļņickis – par operatīvu, profesionālu un teicamu darbu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Tukuma novadā;
  • Vienotā dispečerdienesta inspektore Sintija Miksone – par apzinīgu un godprātīgu pienākumu pildīšanu, nodrošinot sabiedrisko kārtību Tukuma novadā.

Savukārt nozīmi par 5 gadu izdienu šogad saņēma:

  • vecākais inspektors Daneks Hmeļņickis;
  • inspektors Artūrs Zviedris;

Lepojamies ar sava novada policistiem!