VES turbinaTukuma novada Domē 2. decembrī saņemts iesniegums no SIA "Pienava Wind" par paredzētās darbības "Vēja elektrostaciju parka "Pienava" būvniecību Tukuma novadā" akceptu.

Paredzētās darbības ierosinātājs:

SIA “Pienava Wind”, reģistrācijas Nr. 40103730508, adrese: Kaļķu iela 7, Rīga, LV-1050; tālrunis +371 2922 6803, elektroniskā pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. (turpmāk – Ierosinātājs).

Paredzētā darbība:

SIA “Pienava Wind” Tukuma novada teritorijā plāno izbūvēt vēja elektrostaciju parku “Pienava”. Ņemot vērā izstrādātā ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus, kā arī Vides pārraudzības valsts biroja 2019. gada 11. jūlija atzinumā Nr. 5-04/4 ietvertos nosacījumus, SIA “Pienava Wind” plāno realizēt paredzētās darbības 1. alternatīvu, kas paredz vēja 22 elektrostaciju P-WT-001, P-WT-002, P-WT-003, P-WT-004, P-WT-005, P-WT-006, P-WT-007, P-WT-008, P-WT-009, P-WT-010, P-WT-011, P-WT-012, P-WT-013, P-WT-014, P-WT-015, P-WT-016, P-WT-017, P-WT-018, P-WT-019, P-WT-020, P-WT-021 un P-WT-022 un ar tām saistīto objektu (ceļi, inženiertīkli, sprieguma paaugstināšanas apakšstacijas u.c.) izbūvi.

Izstrādājot ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu nav konstatēti limitējoši faktori, kas ierobežotu paredzētās darbības 1. alternatīvas realizēšanu. Limitējošus faktorus, kuru dēļ vēja elektrostaciju parka “Pienava” būvniecība būtu aizliedzama, nav konstatējis arī Vides pārraudzības valsts birojs.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā Nr.5-04/4 ir izvirzīti nosacījumi, kas SIA “Pienava Wind” ir jāņem vērā, veicot plānotā vēja elektrostaciju parka projektēšanu, būvniecību un ekspluatāciju. Realizējot ieceri, SIA “Pienava Wind” to veiks atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām, kā arī īstenojot tos ietekmi uz vidi mazinošos pasākumus, kas norādīti ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā, tādējādi nodrošinot likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22. panta divi prim daļas un 24. panta pirmās daļas 2. punkta prasību izpildi.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese) un zemes vienības kadastra apzīmējums:

Vēja elektrostacijas parkā “Pienava” ir paredzēts izbūvēt nekustamajos īpašumos, kas norādīti ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā, proti, nekustamajos īpašumos Brīvzemnieki (kadastra apz. 9048 005 0125), Jaunbieranti (kadastra apz. 9048 005 0045), Gibēļas (kadastra apz. 9048 005 0001), Brūveri (kadastra apz. 9048 005 0032), Straumēni (kadastra apz. 9048 005 0005), Vidrambas (kadastra apz. 9048 005 0025), Sīkmaņi (kadastra apz. 9048 005 0067), Jauncirpes (kadastra apz. 9048 005 0016), Straumēni (kadastra apz. 9048 005 0041), Rožlejas (kadastra apz. 9048 005 0037), Miglas (kadastra apz. 9048 001 0043), Straumītes (kadastra apz. 9048 005 0218), Strautnieki (kadastra apz. 9048 005 0054), Jaunregāres (kadastra apz. 9048 005 0011), Balti (kadastra apz. 9048 005 0038), Jaurambas (kadastra apz. 9048 005 0014).

Par SIA “Pienava Wind” iesniegumu informācija vēl sekos.

Atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums