depo jpgInformējam, ka no 2.decembra līdz 16.februārim notiks būvdarbi pie esošās ugunsdzēsēju un glābšanas dienesta ēkas J. Raiņa ielā 24. Lai nodrošinātu jauna, specializētā autotransporta iebraukšanas iespējas, ēkai tiek būvēta piebūve 2 garāžu apjomā. 

 Ēkas piebūve izvirzās 1,5 m no ēkas uz J. Raiņa ielas pusi. Ar piebūves palīdzību tiek nodrošināta prasība par telpas dziļumu 12,650 m . Saistībā ar transporta augstumu, tiek pazemināts esošās grīdas līmenis no 0,000 un -0,130 m līdz projektētai augstuma atzīmei -0,350 m. Tāpat autotransporta kustības nodrošināšanai nepieciešams palielināt esošās vārtu ailes pārsedzes apakšējo augstuma atzīmi pēc iespējas tuvāk telpas griestiem, kuru projektētā augstuma atzīme ir +3,480 m. Projektā paredzēta esošās pārsedzes demontāža un metāla konstrukcijas izveide, slodzes uzņemšanai no 2.stāva sienas, pārsegumu un jumta, tādejādi samazinot
vārtu ailes un griestu augstuma starpību līdz 10 mm.
Būvdarbu pasūtītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.
Būvdarbu veicējs: SIA Telms