vingrosana oktobriBezmaksas vingrošanas nodarbības pieaugušajiem oktobrī.


Nodarbības notiek projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/011 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus " ietvaros.


Par citiem projekta pasākumiem informāciju var atrast mūsu mājas lapā:

https://www.tukums.lv/…/ves…/veselibas-veicinasanas-projekts