Atzinibas raksti 2019Vēl tikai līdz  2019.gada 1. oktobrim Tukuma novada iestādes, uzņēmumi, biedrības, Domes komisijas, padomes un pagastu konsultatīvās padomes var iesniegt pieteikumus balvu piešķiršanai “Tukuma novada Domes Atzinības raksts” un “Tukuma novada Goda pilsonis”, atbilstīgi Tukuma novada Domes nolikumam, ar kuru noteikts, kā tiek piešķirtas balvas.

Ar Domes apbalvojumu “Tukuma novada Domes Atzinības raksts” tiek izteikta atzinība un pateicība fiziskām un juridiskām personām par ieguldīto darbu Tukuma novada labā, kuru devums ir vairojis novadnieku pašapziņu un lepnumu par Tukuma novada pagastiem un pilsētu.

Iesniedzot pieteikumu balvai, par pretendentu jāiesniedz šādas ziņas:
- fiziskai personai: personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, amats vai nodarbošanās, dzīves gaitas apraksts, nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvojuma piešķiršanu;
- juridiskai personai: pilns juridiskās personas nosaukums, juridiskā vai pastāvīgas darbības vietas adrese, darbības virziens un nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvojuma piešķiršanu.

Ar Domes apbalvojumu “Tukuma novada Goda pilsonis” fiziskas personas vārds tiek iemūžināts Tukuma novada vēsturē. Pretendentam jābūt paveikušam nozīmīgu darbu vai jāiegūst kāds cits nopelns, uz kā pamata tiek piešķirts apbalvojums.

Iesniedzot pieteikumu balvai, par pretendentu jāiesniedz šādas ziņas: personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, amats vai nodarbošanās, dzīves gaitas apraksts, nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvojuma piešķiršanu.
Ierosinājumus izskata Tukuma novada Domes Apbalvojumu piešķiršanas padome, kura sagatavo atzinumu par apbalvojuma piešķiršanu un iesniedz to izskatīšanai Domē.

Balvu pasniegšana paredzēta 18.novembra svinīgajā pasākumā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienai.

Pieteikumi jāiesniedz Tukuma novada Domes apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu ielā 4) līdz šā gada 1.oktobrim.