Jana Vitenberga vizite11. jūlijā Tukuma novada pašvaldībā vizītē bija ieradies Saeimas deputāts un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vadītājs Jānis Vitenbergs, lai pārrunātu dažādus ar uzņēmējdarbību un attīstību saistītus jautājumus.

Sarunā ar komisijas vadītāju piedalījās Tukuma novada pašvaldības priekšsēdētājs Ēriks Lukmans, priekšsēdētāja vietnieki Arvīds Driķis un Agris Zvaigzneskalns, deputāts Jānis Eisaks, kā arī Tukuma novada pašvaldības uzņēmējdarbības veicināšanas speciālists Artūrs Doveiks.

Izskatīto jautājumu klāsts bija plašs – tika skatīti gan Tukuma, gan valsts mēroga jautājumi. Sarunā apsprieda tematus par gaidāmo novadu reformu, infrastruktūru lauku teritorijās, cilvēkresursiem, ģimenes ārstu trūkumu, par Zentenes muižas, kultūrvēstures mantojuma nozīmi, lauksaimniecības attīstību, atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībās, uzņēmēju un pašvaldības attiecības, kā arī par dažādiem pašlaik īstenotiem projektiem.