Teretorialais publiska apspreisana 22. jūlijā plkst. 18.00 Tukuma novada pašvaldības ēkā (Talsu ielā 4, Tukumā) notiks  Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.–2023. gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas (2.0) publiskā apspriešana. Gaidīts ikviens novada un pilsētas iedzīvotājs!

Plašāka informācija: ŠEIT