Vetras postijumi 1Šodien, 12.jūnijā Tukuma novada Domē notika ārkārtas Civilās aizsardzības komisija lai apkopotu informāciju par iepriekšējās dienas vētras postījumiem. Ziņot un apzināt situāciju bija sanākuši Tukuma, Kandavas, Jaunpils un Engures novada vadītāji, glābšanas dienesta pārstāvji, Valsts un Pašvaldības policijas vadītāji, sadales tīklu Tukuma nodaļas vadītājs.


Komisija darbu sāka ar labo ziņu - cilvēki fiziski nav cietuši. Situāciju apkopojot secināts, ka kopumā ir bijuši 182 izsaukumi un ziņojumi saistībā ar nolauztiem kokiem, izsistiem stikliem, norautiem vadiem, lauztiem balstiem. Speciālisti secina, ka uz šo brīdi situāciju var uzskatīt par stabilu, tā tiek kontrolēta un līdz 19.jūnijam tiek plānota pabeigt bojājumu novēršana.


Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans izteica lielu pateicību visiem dienestiem par operatīvu darbu un savstarpēji noregulētu komunikāciju un aicināja novadu izpilddirektorus sagatavot vētras postījumu apkopojumu pa novadiem un iesniegt deputātiem lēmuma pieņemšanai par finanšu līdzekļu pieprasījumu no neparedzētiem gadījumiem valsts budžetā.


Pateicamies iedzīvotājiem, kas ieraugot draudīgu situāciju, ziņo atbildīgajiem dienestiem, kā arī aicinām iedzīvotājus būt uzmanīgiem un apiet norobežotās vietas, tādējādi pasargājot sevi un citus.


Ja tiek pamanīti bojājumi, kas nav piefiksēti, aicinām zvanīt uz Tukuma novada vienotā dispičerdienesta tālruni 8881, kurš strādā 24 stundu režīmā.