Piejura infoSabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprinājusi jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus pie dažādām Dabas resursu nodokļa par atkritumu apglabāšanu (DRN) likmēm SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” apsaimniekotajā sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri”.

Jaunais tarifs ar DRN 60,73 EUR/t būs spēkā no 2019. gada 10. jūnija līdz 2019. gada 31. decembrim.Piejura apglabasanas tarifi

Tarifa darbības teritorija ir Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģions (AAR), kas ietver Jūrmalas, Dundagas, Engures, Jaunpils, Kandavas, Mērsraga, Rojas, Talsu un Tukuma novadu pašvaldības.

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniedz atkritumu poligonā “Janvāri” un uz atkritumu poligona infrastruktūru attiecināmajās Jūrmalas, Tukuma un Rojas atkritumu pārkraušanas-šķirošanas stacijās (PŠS).

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu var apskatīt ŠEIT.

Informāciju sagatavoja:
SIA “AAS “Piejūra””