Plakats 2019gala projTukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra organizētajā un Tukuma novada Domes finansētajā jauniešu iniciatīvu projektu konkursā pieteikumus iesniedza 10 neformālās jauniešu grupas un organizācijas, kas pārstāv jauniešus. Projektu pieteikumus izvērtēja izvērtēšanas darba grupa un, atbilstoši nolikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, nolēma atbalstīt 9 projektus, katru atbilstoši prasītajam finansējumam, maksimums 300,00 eiro apmērā.

Projektu īstenošana notiks laika periodā no 2019. gada 23. aprīļa līdz 31. oktobrim. Konkurss notiek jau otro gadu.

Apstiprinātie jauniešu iniciatīvu projekti:

Projekta nosaukums: Aktīvs jaunietis-par jūru atbildīgs jaunietis

Projekta iesniedzējs: 9. klases meitenes

Kopsavilkums par projektu: Projekta ietvaros notiks četrdesmit 3. līdz 9.klases Irlavas pamatskolas skolēnu divu dienu aktīva atpūta pie jūras. Projekta īstenotāju mērķis ir rosināt skolēnus vērot un aizdomāties par jūras ekoloģiju un piesārņojuma problēmu Baltijas jūrā. Pirmajā dienā skolēni dosies pārgājienā no Ragaciema līdz Apšuciemam. Pārgājiena laikā skolēni piedalīsies izzinošā nodarbībā ”Ko ikdienā nepamanām piekrastē” par Baltijas jūras ekoloģiju. Skolēni cels teltis, kopīgi gatavos maltītes, vakarā piedalīsies dažādās sportiskās aktivitātes un stafetēs. Skolēni jūras krastā zīmēs vai no dabas materiāliem veidos zīmējumus ar nosaukumu ”Kādu es redzu jūru nākotnē”. Darbi tiks izstādīti skolā, Irlavas pagastā un bērnudārzā ”Cīrulītis”, bet darbu fotogrāfijas skolas Facebook mājas lapā.

Projekta nosaukums: Atklātais Tukuma ielu vingrotāju čempionāts

Projekta iesniedzējs: Tukuma ielu vingrošanas sporta biedrība

Kopsavilkums par projektu: Projekta mērķis ir piesaistīt bērnus un jauniešus ielu vingrošanai, aktīvam dzīves veidam , iepazīstināt cilvēkus ar ielu vingrošanu , kā arī pašiem organizatoriem iegūt nepieciešamās iemaņas pasākuma organizēšanā un koordinēšanā. Galvenā projekta aktivitāte ir čempionāts, kurā varēs piedalīties visu vecuma grupu Tukuma iedzīvotāji un viesi, izmēģinot savus spēkus dažādās disciplīnās. Mērķauditorija ir visu vecuma grupu cilvēki, galvenokārt, bērni un jaunieši.

Rezultātā iesaistītie jaunieši apgūs pasākuma rīkošanas un plānošanas procesu, interesenti iegūs zināšanas par ielu vingrošanu, pārbaudīs savus spēkus disciplīnās un varēs vērot sacensības.

 

Projekta nosaukums: Attīsti fantāziju – radi spēli

Projekta iesniedzējs: Radam interesantas spēles

Kopsavilkums par projektu: Irlavas pamatskolas skolēniem ir labas savstarpējās attiecības un projekta īstenotāji ar šī projekta īstenošanu vēlas veicināt skolēnu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu pēc stundām. Projekta īstenotāji paši izgatavos dažādas spēles un spēlēs kopā ar citiem skolas biedriem, kā arī organizēs dažādus spēļu turnīrus.

 

Projekta nosaukums: Dabai būt!

Projekta iesniedzējs: Laima &Anna & Gustavs

Kopsavilkums par projektu: Projekta īstenotāji vēlas rosināt cilvēku interesi par vides jautājumiem un iedvesmot uz aktīvu līdzdalību, veidot un attīstīt starppaaudžu sadarbību. Projekta ietvaros plānots stādīt kokus, iepazīstināt cilvēkus ar dažādiem veidiem kā dot lietām otru dzīvi, tiks organizēta Brīvbode, kurā varēs mainīties ar lietām, uzlabots pilsētvides izskats un attīstīta pašizpausme, apgleznojot sienu, kā arī notiks kopīga veselīga ēdiena gatavošana.

Projekta nosaukums: Pērļu rotu pasaule

Projekta iesniedzējs: Pērļu mednieki

Kopsavilkums par projektu: Projekta īstenotāji vēlas paši veidot jaukas nodarbības, kurās dalībniekiem iemācīs dažādus veidus kā darināt pērļu rotiņas. Galvenās aktivitātes ir rokassprādžu pērļošana. Mērķauditorija ir Irlavas pamatskolas no 4. līdz 9. klases skolēni. Ja ir vēlēšanās, arī vecākiem ir iespēja piedalīties nodarbībās.

Projekta nosaukums: Pēti! Draudzējies!

Projekta iesniedzējs: Dabas draugi

Kopsavilkums par projektu: Projekta mērķis ir saliedēt Tukuma E. Birznieka-Upīša 1.pamatskolas skolēnus ar interesantām aktivitātēm dabā un iepazīt savas pilsētas apkārtni. Aktivitātes būs dabai draudzīgas un izzinošas. Piesaistot lektoru, tiks iepazīta un uzzināta jauna informācija, kas pirms tam nebija zināma. 1.- 4. klases skolēni iepazīs dabu un cilvēkus sev apkārt. 8. klases skolēni iepazīs sākumskolas skolēnus un sadraudzēsies ar tiem, kā arī iepazīs Tukuma apkārtni. Projekta ideja - lai cilvēki, kas piedalās šajā pārgājienā, saprot, ka nav tikai e-vide, kura mums ir apkārt, bet tā ir tikai neliela daļa no mūsu dzīves.

Projekta nosaukums: Pietur vieta - Sēme

Projekta iesniedzējs: Mēs, jaunieši savam pagastam

Kopsavilkums par projektu: Projekta mērķis ir atjaunot un uzlabot Sēmes pieturu, kura laika gaitā ir ievērojami zaudējusi savu pievilcību. Lai uzturēšanās tur būtu patīkama un pagasts varētu lepoties ar vēl vienu skaistu un sakoptu vietu. Projekta ietvaros jauniešiem tiek dota iespēja izpausties un dot savu pienesumu vides uzlabošanā Sēmes pagastā un radīt kopēju vīziju ar savam radošajām idejām. Galvenās projekta aktivitātes: prāta vētra - skiču izstrāde, pieturas labiekārtošana, sienu, stabu un sola krāsošana. Paredzamais rezultāts: labiekārtota, pārkrāsota un atjaunota Sēmes pietura, kas priecēs acis gan vietējiem iedzīvotajiem, gan caurbraucējiem.

Projekta nosaukums: Spēles bērnu priekam

Projekta iesniedzējs: Četri kokgrauzēji

Kopsavilkums par projektu: projektu īsteno četri Irlavas pamatskolas 7. un 8. klases jaunieši, kurus interesē un aizrauj kokapstrāde. Projekta ietvaros jaunieši izgatavos piecas interesantas āra koka spēles, kuras var izmantot skolas skolēni savā brīvajā laikā skolas pagalmā .Projekta īstenotāju mērķis ir skolēnus ieinteresēt savu brīvo laiku aktīvi pavadīt svaigā gaisā nevis sēdēt iekštelpās mobilajās ierīcēs. Pēc spēļu izgatavošanas notiks pasākums un interesantas stafetes skolēnu komandām. Atsevišķs spēļu spēlēšanas pasākums tiks organizēts bērnudārza bērniem.

Projekta nosaukums: Sporto ar zvaigzni

Projekta iesniedzējs: Sportiskie krokši

Kopsavilkums par projektu: Projekta īstenotāju mērķis iesaistīt un ieinteresēt Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas skolēnus dažādos sporta veidos. Projekta laikā paredzēts veselīgi un fiziski aktīvi izmantot brīvo laiku. Aktivitāšu laikā dalībnieki iegūs informāciju par dažādiem sporta veidiem – konkrētu sportistu pieredze, darbošanās kopā ar „zvaigzni”. Tiks veicināta skolēnu savstarpējā sadarbība, spēlējot komandas spēles, kā arī prasmju apguve dažādos sporta veidos. Rezultātā skolēni būs papildinājuši savas zināšanas un prasmes dažādos sporta veidos, interesanti un fiziski aktīvi pavadījuši nodarbības kopā ar saviem sporta elkiem.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Upesleja
Tukuma novada Izglītības pārvaldes
jaunatnes lietu speciāliste