Sacensibas energokomanda

Četras Latvijas pašvaldības (Tukums, Bauska, Ķegums un Saldus) piedalās Eiropas Komisijas programmas “Apvārsnis 2020” finansētā projektā “COMPETE4SECAP”, kā ietvaros no 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim notiek pašvaldību darbinieku energokomandu sacensības.

Šajās sacensībās piedalās 15 pašvaldību ēku darbinieki, kuri palīdzēs īstenot mērķi – panākt lielāko siltumenerģijas un elektroenerģijas ietaupījumu konkrētajā infrastruktūrā.

Enerģijas taupības sacensībās piedalās arī četras Tukuma novada pašvaldības iestādes:

  1. Džūkstes pagasta pakalpojumu centrs, “Biedrību nams”, Džūkstē;
  2. Irlavas pagasta pakalpojumu centrs, “Svēteļi”, Irlavā;
  3. Tumes pagasta pakalpojumu centrs, Pasta ielā 1A, Tumē;
  4. Zentenes pagasta pakalpojumu centrs, “Gobas”, Zentenē;

Par uzvarētāju tiks atzīta tās ēkas energokomanda, kas ar ieradumu maiņu gada laikā spēs panākt lielāko elektroenerģijas un siltumenerģijas ietaupījumu.

Lai uzzinātu vairāk par sacensībām, meklējiet “C4S” tīmekļa vietnē www.compete4secap.eu.