Eco Baltia vide logoSIA “Eco Baltia vide” sagatavojis un iesniedzis iesniegumu B kategorijas piesārņojošai darbībai pārskatīšanai, kas 2018. gada 20. decembrī pieņemts Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē.

Iekārtas īpašnieks un operators SIA “Eco Baltia vide” teritorijā, kas atrodas Tukumā, Dienvidu ielā 2 un Rūpniecības ielā 5, ir paredzējis veikt nolietotu riepu uzglabāšanu, smalcināšanu un pārstrādi, saražojot gumijas granulas.

2019. gada 15. janvārī plkst. 11.00 SIA “Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas centrā Dienvidu ielā 2, Tukumā, tiks organizēta sabiedrības informēšanas sanāksme par iesniegumu atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai pārskatīšanai.

Ar iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem iespējams iepazīties:

  1. SIA “Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas centrā Dienvidu ielā 2, Tukumā, darba dienās (9.00–16.00), iepriekš sazinoties pa tālruni 29277541;
  2. Tukuma novada Domē Talsu ielā 4, Tukumā;
  3. SIA “Eco Baltia vide” tīmekļa vietnē www.ecobaltiavide.lv

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga ir Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvalde Dārzu ielā 2, Ventspilī.

Rakstiskus priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu var iesniegt Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldē 30 dienu laikā pēc informācijas publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.