Dzimtsarakstu statistikaPēc Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļas datiem, salīdzinot ar 2017. gadu, 2018. gadā jaunlaulāto un jaundzimušo ir vien nedaudz mazāk nekā pērn, savukārt mirušo skaits ir samazinājies.

 

Reģistrēto jaundzimušo skaits
Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā 2018. gadā reģistrēti 282 jaundzimušie, no tiem 132 meitenes un 150 zēni. Tas ir par 13 bērniem mazāk nekā 2017. gadā. Laulībā dzimuši 132 bērni. Pamatojoties uz paternitātes atzīšanu, ziņas par tēvu ierakstītas 137 bērniem, savukārt bez ziņām par bērna tēvu reģistrēti 13 bērni. Salīdzinot ar 2017. gadu palielinājies laulībā dzimušo bērnu skaits (par 4) un samazinājies vientuļajām mātēm dzimušo bērnu skaits (par 14).

Populārākie bērnu vārdi
2018. gadā populārākie meiteņu vārdi Tukuma novadā bija Marta (5), Estere, Kristiāna, Karlīna (4), bet populārākie zēnu vārdi – Tomass (6), Olivers, Valters (5).

Aizvadītajā gadā bērniem reģistrēti tādi īpaši vārdi kā Mia, Reina, Solla, Margrēte, Letija, Aurora, Junona, Gerds, Elijass, Robijs, Namejs, Pablo, Dorians.

Jāpiemin, ka neviens meiteņu vārds nesākas ar burtiem Ā, C, Č, Ē, F, Ī, Ķ, Ļ, Ņ, O, U, Ū, Ž, savukārt zēnu vārds ar burtiem – Ā, B, C, Č, F, Ģ, I, Ī, Ķ, Ļ, Ņ, S, Š, U, Ū, Z, Ž.

2018. gadā divus vārdus vecāki devuši 23 jaundzimušajiem (8 meitenēm un 15 zēniem), kas ir par 1 vairāk kā 2017. gadā.

Reģistrēto laulību skaits
2018. gadā reģistrētas 183 laulības, kas ir par 2 mazāk nekā 2017. gadā. Pērn 162 pāri gredzenus mijuši Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā (2017. gadā – 162). Baznīcās laulību reģistrējis 21 pāris (2017. gadā – 23). 9 laulības noslēgtas ar ārvalstniekiem (2017. gadā – 10).

Pirmo reizi pie altāra devās 246 cilvēki, otro reizi – 102, bet trešo – 13.

Ja vērtē pēc tautības, tad laulību reģistrējuši 134 latviešu tautības pāri, 35 pāri bijuši cittautietis ar latvieti, bet 14 pāri – cittautietis ar cittautieti.

Vecumā līdz 18 gadiem laulībā nav stājusies neviena sieviete vai vīrietis, vecumā no 18 līdz 25 gadiem salaulājušās 36 sievietes un 23 vīrieši. Visvairāk laulību slēdza sievietes un vīrieši vecumā no 26 līdz 35 gadiem (79 sievietes un 81 vīrietis). Vecumā no 36 līdz 50 gadiem apprecējušās 36 sievietes un 44 vīrieši, bet vecumā no 51 līdz 60 gadiem – 20 sievietes un 18 vīrieši. Virs 60 gadu vecuma laulību slēdza 12 sievietes un 17 vīrieši. 23 pāros abi laulātie bijuši viena vecuma. Stājoties laulībā 2018. gadā, 38 sievas bijušas vecākas par vīriem. Lielākā gadu starpība, kad sieva vecāka par vīru bija 13 gadi, savukārt kad vīrs vecāks par sievu – 21 gads. Gan vecākajai līgavai, gan vecākajām līgavainim bijuši 80 gadi.

Populārākie kāzu mēneši Tukuma novadā pērn bijuši – augusts (42 pāri) un septembris (26 pāri), ne tik populāri – janvāris, februāris, novembris.

Aizvadītajā gadā Tukuma novadā 3 pāri atzīmējuši Zelta kāzas. 2018. gadā 17 pāri bija pieteikušies, bet uz laulību reģistrāciju neieradās.

Mirušo skaits
Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā 2018. gadā reģistrēti 533 mirušie (287 sievietes un 246 vīrieši). Pozitīvi, ka tas ir par 46 mazāk nekā 2017. gadā.

No tiem Tukuma pilsētas iedzīvotāji bija 190, Tukuma novada pagastu iedzīvotāji – 146, Engures novada iedzīvotāji – 71, Jaunpils novada iedzīvotāji – 16, Kandavas novada iedzīvotāji – 31 un citu novadu iedzīvotāji – 79.

2018. gadā Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto sieviešu vidējais miršanas vecums bija 78,2 gadi (2017. gadā 79,3), bet vīriešu – 67,2 gadi (2017. gadā 69).