skolenu apbalvosana titulattels 2021 550xTāpat kā iepriekšējā mācību gadā, arī šogad Tukuma novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas pasākums klātienē nenotika, taču naudas balvas skolēniem par izciliem sasniegumiem valsts un reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, zinātniskās pētniecības darbu konferencēs, sporta sacensībās un izcilām sekmēm mācībās, absolvējot 9. un 12.klasi, tiks pasniegtas. Šogad tiks apbalvoti 102 skolēni un 33 pedagogi.

Apbalvoto sarakstu skatīt šeit. 

Paldies skolēniem par centību un mērķtiecību, skolotājiem par ieguldīto darbu un vecākiem par atbalstu un izturību - mēs ar jums lepojamies!