121544776 828541774352417 1461252553020212386 nInformējam, ka laika posmā no 1. - 10. aprīlim tiek plānoti zāģēšanas darbi Brāļu kapu piemiņas vietā, Melnezera ielā, Tukumā. 2020. gadā Tukuma novada Domes vides komisija apsekoja Brāļu kapu piemiņas vietu un pieņēma lēmumu nozāģēt 14 pāraugušās rietumu tūjas un izstrādāt piemiņas vietas un piegulošās teritorijas apstādījumu plānu. ”Piemineklis kritušajiem karavīriem” ir valsts nozīmes mākslas piemineklis, tāpēc iecere tika saskaņota ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldi.

 Pārvaldes Rīgas reģionālās nodaļas darbinieki apsekoja objektu un iepazinās ar situāciju.

Izvērtējot ierosināto koku ciršanu, Pārvalde, atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 6.augusta noteikumiem Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 35. 36. un 44.punktu un Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu  Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, 2.punktu, šo noteikumu 4.3 apakšpunktu informēja, ka neiebilst pret pāraugušo rietumu tūju nociršanu, kā arī to aizstāšanu ar konkrētai vietai piemērotu dekoratīvo stādījumu ierīkošanu, stādāmā materiāla izvēli, uzticot Tukuma novada ainavu arhitektam.

Informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 20.punktu, pilsētas un ciema teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam, izņemot šo noteikumu 5.punktā minēto gadījumu, ja vietējā pašvaldība koka nociršanu atzinusi par neatliekamu.