Tukuma novada Dome 23.12.2020. pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.27, 15.§.) “Par Tukuma novada pašvaldībā sniegto pakalpojumu atkritumu apsaimniekošanas jomā nozīmīguma izvērtēšanu un atkritumu apsaimniekošanu Tukuma novadā” grozījumu apstiprināšanu. 

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 3.pielikumu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim Dabas resursu nodokļa likme par atkritumu apglabāšanu ir 65,00 euro/t. 

Apsaimniekotājs SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība ”Piejūra”” no 2021. gada 1. janvāra veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Klientiem, piemērojot maksu 14,22euro par 1msadzīves atkritumu bez PVN. Maksa sastāv no: 

  •  maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumu6,76 euro par 1 m³ (bez PVN);
  • nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu komponentes– 4,27 europar 1 m³ (bez PVN);
  • dabas resursu nodokļa pie likmes 65,00 euro/t – 3,19 europar 1 m³.

Plānotās maksas aprēķins:

 

Pozīcijas

Maksa no 01.01.2020.-31.12.2020. 

1 m3=0,105 t

Maksa no 01.01.2021.-31.12.2021. 

1 m3=0,105 t

Nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente, euro/m3

4,27

4,27

Dabas resursu nodoklis pie likmes 50,00*; 65,00** euro/t, euro/m3

2,46

3,19

Nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojuma maksa, euro/m3

6,76

6,76

Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa bez PVN, euro/m3

13,49

14,22

Pievienotās vērtības nodoklis 21%, euro/m3

2,83

2,99

Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa ar PVN, euro/m3

16,32

17,21