ML Tukums.1. Large Medium  No 30.novembra līdz 7.decembrim
Pirmdiena, 30.novembris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
9.30 Uzņēmumu un iestāžu vadītāju sanāksme
10.15 Preses konference
14.00 Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

Otrdiena, 1.decembris
9.00 Bērnu tiesību aizsardzības komisija
15.00 Izsole
Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija

Trešdiena, 2.decembris
10.00 Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils vadītāju sanāksme
11.00 Sanāksme par Tukuma zīmolu
13.20 Bāriņtiesas sēde

Ceturtdiena, 3.decembris
8.00 – 12.00 Iedzīvotāju pieņemšana

Piektdiena, 4.decembris
8.15 Pašvaldības policijas darbinieku svinīga pieņemšana
14.00 Valsts policistu sveikšana

Pirmdiena, 7.decembris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.15 Preses konference
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana
No 21.novembra līdz 27.novembrim Tukuma Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 5 dzimšanas, 9 miršanas.