Informējam, ka visi arhitektūras nodaļas darbinieki dosies atvaļinājumā no šī gada 1.augusta līdz 14.augustam. Līdz ar ko 2 (divas) nedēļas netiks sniegtas konsultācijas, un nenotiks Būvvaldes sēdes.
Aicinām savlaicīgi ieplānot darbības, kas saistītas ar Jūsu būvniecības ieceres īstenošanu:
• Lai saņemtu atbildi līdz šī gada 1.augustam, aicinām iesniegt dokumentus izskatīšanai ne vēlāk kā līdz 25.jūlijam;
• Dokumenti, kas tiks iesniegti pēc 25.jūlija tiks izskatīti Būvvaldes sēdē ne ātrāk kā šī gada 23.augustā.