Tukuma novada Dome 2021.gada 3.februārī plkst.15:00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma “Sāti – brīvā zeme”, Irlavas pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr.90540010285, apbūvētas zemes vienības 906 m2 platībā, izsoli. Sākuma cena 800,00 EUR.
Apskate, iepriekš zvanot Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītājam Vilnim Janševskim, mob.tālr. 29405027.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 80,00 EUR un dalības maksa 50,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv.Lai reģistrētu dalību izsolēm, līdz 2021.gada 1.februārim plkst.18.00 jāiesniedz iesniegums Tukuma novada Domei, elektroniski, sūtot uz e-pastiem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ievietojot pastkastītē pie Domes ieejas.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome 2021. gada 6. janvārī plkst. 15.30 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas Lielajā ielā 21 k-5-12, Tukumā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 90019004115, 23,5 m2 platībā, izsoli. Sākuma cena 1200,00 EUR.

Apskate 22. un 29. decembrī, iepriekš sazvanoties ar Tukuma novada Domes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas speciālisti Dzintru Šmiti, mob. tālr. 26001624.

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 120,00 EUR un dalības maksa 10,00 EUR.

Lai reģistrētu dalību izsolēm, līdz 2021. gada 4. janvārim plkst. 18.00 jāiesniedz iesniegums Tukuma novada Domei, elektroniski, sūtot uz e-pastiem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai ievietojot pastkastītē pie Domes ieejas.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome 2021.gada 3.februārī plkst.15:15 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko mutisku nomas tiesību izsoli pašvaldības nedzīvojamai telpai ”Pagasts”, Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā, ar kopējo platību 7,7 m2. Nomas maksas sākumcena 0,80 euro/m2 bez PVN mēnesī.

Apskate, iepriekš zvanot Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītāja p.i. Edgaram Keirānam, mob.tālr. 28664673.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 100,00 EUR un dalības maksa 5,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv.Lai reģistrētu dalību izsolēm, līdz 2021.gada 1.februārim plkst.18.00 jāiesniedz iesniegums Tukuma novada Domei, elektroniski, sūtot uz e-pastiem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ievietojot pastkastītē pie Domes ieejas.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome 2021. gada 6. janvārī plkst. 15.15 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas Jaunajā ielā 1-6, Tukumā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 90019004125, 20,2 m2 platībā, izsoli. Sākuma cena 2100,00 EUR.

Apskate 22. un 29. decembrī, iepriekš sazvanoties ar Tukuma novada Domes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas speciālisti Dzintru Šmiti, mob. tālr. 26001624.

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 210,00 EUR un dalības maksa 10,00 EUR.

Lai reģistrētu dalību izsolēm, līdz 2021. gada 4. janvārim plkst. 18.00 jāiesniedz iesniegums Tukuma novada Domei, elektroniski, sūtot uz e-pastiem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai ievietojot pastkastītē pie Domes ieejas.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome 2021. gada 6. janvārī plkst. 16.30 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma “Atmata”, Pūres pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 90740050056, neapbūvētas zemes vienības 0,47 ha platībā, otro izsoli. Sākuma cena 1920,00 EUR.

Apskate, iepriekš zvanot Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītāja p.i. Edgaram Keirānam uz mob. tālr. 28664673.

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 192,00 EUR un dalības maksa 50,00 EUR.

Lai reģistrētu dalību izsolēm, līdz 2021. gada 4. janvārim plkst. 18.00 jāiesniedz iesniegums Tukuma novada Domei, elektroniski, sūtot uz e-pastiem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai ievietojot pastkastītē pie Domes ieejas.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome 2021. gada 6. janvārī plkst. 15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma “Mazlīdakas”, Irlavas pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 90540010129, neapbūvētas zemes vienības 8500 m2 platībā, trešo izsoli. Sākuma cena 1888,00 EUR.

Apskate, iepriekš zvanot Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītājam Vilnim Janševskim uz mob. tālr. 29405027.

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 188,00 EUR un dalības maksa 50,00 EUR.

Lai reģistrētu dalību izsolēm, līdz 2021. gada 4. janvārim plkst. 18.00 jāiesniedz iesniegums Tukuma novada Domei, elektroniski, sūtot uz e-pastiem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai ievietojot pastkastītē pie Domes ieejas.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome 2021. gada 6. janvārī plkst. 16.15 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma “Griezēni”, Pūres pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 90740070067, neapbūvētas zemes vienības 5,43 ha platībā, otro izsoli. Sākuma cena 20 000,00 EUR.

Apskate, iepriekš zvanot Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītāja p.i. Edgaram Keirānam uz mob. tālr. 28664673.

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 2000,00 EUR un dalības maksa 50,00 EUR.

Lai reģistrētu dalību izsolēm, līdz 2021. gada 4. janvārim plkst. 18.00 jāiesniedz iesniegums Tukuma novada Domei, elektroniski, sūtot uz e-pastiem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai ievietojot pastkastītē pie Domes ieejas.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome 2020. gada 8. decembrī plkst. 16.45 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu: vieglo pasažieru automašīnu Škoda Fabia, reģistrācijas Nr. JL 7143, 2008. gads, sākuma cena 2350,00 EUR. Apskate darba dienās, par laiku iepriekš sazinoties pa mob. tālr. 26351315 (I. Danbergs).

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas 235,00 EUR un dalības maksa 10,00 EUR.

 Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domē darba laikā līdz 2020. gada 7. decembrim plkst. 18.00.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome 2021. gada 6. janvārī plkst. 15.45 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma “Jaunčubatas”, Degoles pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 90460020149, neapbūvētas zemes vienības 1,11 ha platībā, izsoli. Sākuma cena 6400,00 EUR.

Apskate, iepriekš zvanot Tumes un Degoles pagastu pārvaldes vadītājai Lidijai Legzdiņai uz mob. tālr. 26454277.

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 640,00 EUR un dalības maksa 50,00 EUR.

Lai reģistrētu dalību izsolēm, līdz 2021. gada 4. janvārim plkst. 18.00 jāiesniedz iesniegums Tukuma novada Domei, elektroniski, sūtot uz e-pastiem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai ievietojot pastkastītē pie Domes ieejas.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome 2020. gada 8. decembrī plkst. 15.15 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu: vieglo pasažieru automašīnu VOLVO XC70, reģistrācijas Nr. HA 4203, 2003. gads, sākuma cena 970,00 EUR. Apskate darba dienās, par laiku iepriekš sazinoties pa mob. tālr. 26351315 (I. Danbergs).

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas 97,00 EUR un dalības maksa 10,00 EUR.

Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domē darba laikā līdz 2020. gada 7. decembrim plkst. 18.00.

Izsoles noteikumi