Tukuma novada Dome 2014.gada 21.augustā pl.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma Taisnā iela 9, Tukumā, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena EUR 800,00.

Tukuma novada Dome 2014.gada 19.maijā plkst.16:00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma Pils ielā 3-4, Tukumā, Tukuma novadā nedzīvojamās telpas Nr.1, telpu grupas 001 ar kopējo platību 30,0 kv.m. nomas tiesību izsoli. Sākuma cena 2,40 euro/m2.

2014.gada 10.jūnijā izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu nekustamo īpašumu – „Attīrīšanas stacija", Sēmē, Sēmes pagastā, Tukuma novadā, ir ieguvis Andris Vanags.

Tukuma novada Dome 2014.gada 19.maijā plkst.16.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu:

2014.gada 19.maija izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu pašvaldības kustamo mantu ir ieguvuši:

1) mikroautobusu FORD TRANSIT – Tālis Lapsalis;
2) automašīnu VW Transporter – Ivars Kozlovskis;
3) automašīnu Mercedes Benz Vito 110 – Ingars Martunelis;
4) ugunsdzēsēju automašīnu – Mārtiņš Mētelis;
5) automašīnu Mitsubishi Space Wagon – Ingars Martunelis.

2014.gada 8.aprīlī izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu nekustamo īpašumu – „Baseina zeme", Vienībā, Degoles pagastā, Tukuma novadā, ir ieguvusi Veronika Vasiļevska.

Tukuma novada Dome 2014.gada 19.maijā plkst.16:00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu:

- automašīna Mitsubishi Space Wagon, reģistrācijas Nr.ED 9925, 1996.gads, sākumcena EUR 170. Apskate, iepriekš zvanot uz mobilo tālr. 26454277 (L.Legzdiņa).
Izsoles noteikumi. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas un dalības maksa EUR 10,00.

Tukuma novada Dome 2014.gada 10.jūnijā pl.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma „Attīrīšanas stacija", Sēmē, Sēmes pagastā, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena 1850,00 euro.

Tukuma novada Dome 2014.gada 19.maijā plkst.16:00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma „Kultūras pils", Slampē, Slampes pagastā, Tukuma novadā nedzīvojamās telpas Nr.3, telpu grupā 005 ar kopējo platību 82,3 m2 nomas tiesību izsoli. Sākuma cena 0,34 euro/m2.

Tukuma novada Dome 2014.gada 18.martā plkst.14.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu:

1) automašīna TOYOTA AVENSIS, reģistrācijas Nr.FJ 6294, 2000.gads, sākumcena  600,00 euro. Apskate, iepriekš zvanot pa tālr. 26430536 (S.Rabkevičai);
2) mikroautobuss FORD TRANSIT, reģistrācijas Nr.GR 1277, 1999.gads, sākumcena 2829,02 euro. Apskate, iepriekš zvanot pa tālr. 29293781 (K.Reihmanim);
3) automašīna VW Transporter, reģistrācijas Nr.HB 522, 2002.gads, sākumcena 2918,24 euro. Apskate, iepriekš zvanot pa tālr. 26172290 (G.Šedlers).