Atsaucoties uz Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīlī izdotiem noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas nosaka kārtību, kādā uz likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" darbības laiku krīzes skartajam komersantam piemēro publiskas personas nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, Tukuma novada Dome nolemj atbrīvot no nomas maksas:
IK “Raima Segliņa”, reģistrācijas nr. 40002104351. Komersants pilnībā atbrīvots no telpu nomas maksas Slampes kultūras pilī, Slampē, Slampes pagastā, Tukuma novadā, uz laiku no 2020.gada 14.marta līdz dienai, kad spēku zaudē likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”
SIA “Apgāds Zvaigzne ABC” reģistrācijas nr. 40003154167. Komersantam par 26,3% samazināta telpu nomas maksa par telpām Brīvības laukumā 13, Tukumā uz laiku no 2020.gada 12.marta līdz dienai, kad spēku zaudē likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”.