Kā ir gadus, arī šajā mācību gadā notiek makulatūras vākšanas konkurss „Palīdzēsim kokiem!" Konkursā piedalās Jūrmalas pilsētas, Tukuma, Jaunpils, Engures, Kandavas, Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu izglītības iestādes.

Pašlaik konkursā čakli iesaistījušās 19 izglītības iestādes. Tukuma 3.pamatskola, Tukuma 2.vidusskola, Tukuma internātpamatskola, Tukuma 2. pamatskola, Smārdes pamatskola, Bulduru dārzkopības vidusskola, Jūrmalas PII „Zvaniņš", Pastendes PII „Ķipars", Sabiles PII „Vīnodziņa", Laidzes PII „Papardīte", Talsu PII „Kastanītis", Talsu PII „Sprīdītis", Talsu Valsts ģimnāzija, Talsu sākumskola, Talsu vakara un neklātienes vidusskola, Valdemārpils vidusskola, Talsu 2 vidusskola, Dundagas PII „Kurzemīte" un Kandavas internātvidusskola. Līderu statusā šobrīd izvirzījušies talsenieki, jo poligonā „Janvāri" nogādāti jau 17000 kg. Aktīvi kā vienmēr ir tukumnieki, kas savākuši 11000 kg, bet Jūrmalas atkritumu pārkraušanas un šķirošanas stacijā nogādāti 3520 kg. Paldies visiem čaklajiem censoņiem, kas palīdz saglabāt mūsu zaļo rotu – mežus.

Konkurss noslēgsies 25. aprīlī, un tā mērķis ir savākt pēc iespējas lielāku daudzumu makulatūru, lai pēc tam to nodotu otrreizējai pārstrādei un atkārtoti ražotu papīru. Konkursu rīko SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra"". Konkursa rezultāti tiks apkopoti līdz 5. maijam, un visi dalībnieki, kas būs piedalījušās konkursā, tiks aicināti uz noslēguma pasākumu un balvu pasniegšanu.
Aicinām skolēnus turpināt aktīvi iesaistīties un sacensties makulatūras vākšanas konkursā. Ar konkursa nolikumu var iepazīties uzņēmuma mājas lapā www.piejuraatkritumi.lv. Par savākto makulatūru skolu pārstāvji aicināti informēt SIA „AAS „Piejūra"" biroja darbiniekus, pa tālr.: 63123306. SIA „AAS „Piejūra"" nodrošina šķiroto atkritumu savākšanu un uzskaiti.