Vak VDDTukuma novada Dome (reģ.Nr.90000050975) izsludina pretendentu pieteikšanos uz laiku vakanto inspektora amatu Vienotajā dispečerdienestā.

Vak piejuras loceklisKapitāldaļu turētāji (Talsu, Tukuma, Kandavas, Dundagas, Engures, Rojas, Mērsraga, Jaunpils novadu pašvaldības) izsludina konkursu uz SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” (reģistrācijas Nr. 40003525848, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101)  valdes locekļa amatu.