Siltumenerģijas tarifi

SIA "Tukuma Siltums" siltumenerģijas realizācijas tarifs

 

Mērvienība

EUR, bez PVN

EUR, ar PVN

Iedzīvotājiem

1 MWh

51,37

57,53

Pārējiem patērētājiem

1 MWh

51,37

62,16


SIA "Jauntukums" siltumenerģijas realizācijas tarifs

 

Mērvienība

EUR, bez PVN

EUR, ar PVN

Iedzīvotājiem

1 MWh

59,80

66,98

Pārējiem patērētājiem

1 MWh

59,80

72,36

 

Ūdens un kanalizācijas tarifi

SIA “Tukuma ūdens” pakalpojumu izmaksas Tukumā

Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs visām lietotāju grupām

Tarifs, EUR/m3 bez PVN

Tarifs, EUR/m3 ar PVN

ūdensapgādes

1,00

1,21

kanalizācija

1,37

1,66

Detalizētāka informācija: www.tukumaudens.lv

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifs

 

Tarifs, EUR/m3 bez PVN

Tarifs, EUR/m3 ar PVN

Savākšanas un pārvadāšanas vienots tarifs

13,49

16,32

Detalizētāka informācija par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem: www.piejuraatkritumi.lv