Siltumenerģijas tarifi

SIA "Tukuma Siltums" siltumenerģijas realizācijas tarifs

  Mērvienība EUR, bez PVN EUR, ar PVN
Iedzīvotājiem 1 MWh 54,88 61,466
Pārējiem patērētājiem 1 MWh 54,88 66,405

SIA "Jauntukums" siltumenerģijas realizācijas tarifs

  Mērvienība EUR, bez PVN EUR, ar PVN
Iedzīvotājiem 1 MWh 54,88 61,466
Pārējiem patērētājiem 1 MWh 54,88 66,405

Ūdens un kanalizācijas tarifi

SIA “Tukuma ūdens” pakalpojumu izmaksas Tukumā

Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs visām lietotāju grupām Tarifs, EUR/m3 bez PVN Tarifs, EUR/m3 ar PVN
ūdensapgādes 1,04 1,258
kanalizācija 1,11 1,343

Detalizētāka informācija www.tukumaudens.lv

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

  Tarifs, EUR/m3 bez PVN Tarifs, EUR/m3 ar PVN
Savākšanas un pārvadāšanas vienots tarifs 7,16 8,66

Detalizētāka informācija par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem: www.vide.ecobaltia.lv .

Detalizētāka informācija par atkritumu šķirošanu www.piejuraatkritumi.lv .