Uznemejdarbibas videUzņēmējdarbības vides raksturojums Tukuma novadā 2018. gadā pieejams ŠEIT.

Tajā ietverta informācija un statistika par:

  • Uzņēmējdarbības teritorijām un infrastruktūru,
  • Novada uzņēmējdarbības vides un eksportspējas novērtējumiem pētījumos,
  • Iedzīvotāju skaita dinamiku,
  • Iedzīvotāju teritoriālo nodarbinātību,
  • Nodarbinātību un bezdarbu,
  • Darba samaksu,
  • Attīstītākajām nozarēm un lielākajiem uzņēmumiem.