Mentor Tukums 2018 6 01

Biedrība Mentor Latvia aicina Tukuma iedzīvotājus vecumā no 25 gadiem piedalīties unikālā sociālā projektā un kļūt par mentoriem jeb padomdevējiem vietējiem jauniešiem.

Pieteikšanās notiek elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu www.mentor.lv. Līdz 2018. gada 4. novembrim.   

Kas ir mentors?

Mentors ir padomdevējs – pieaugušais, jaunieša atbalsta un uzticības persona vecumā no 25 gadiem. Mentors sniedz atbalstu jaunietim, uzklausa viņu, dod padomus, pavada laiku kopā un palīdz jaunietim labāk sagatavoties patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Kā notiek mentorprogramma?

Katram jaunietim programmā tiek nodrošināts individuāls mentors. Mentor Latvia pirms programmas uzsākšanas veic individuālas intervijas gan ar mentoriem, gan jauniešiem, lai izveidotu pēc iespējas saderīgāku mentorpāri.

Mentorprogramma ilgst vienu gadu, mentoram un jaunietim tiekoties vismaz divas reizes mēnesī. Mentorprogramma paredz kabatas naudu mentorpāra tikšanās un dažādu  pasākumu apmeklēšanas izdevumu segšanai 168 eiro apmērā.

Mentor Latvia organizē kopīgus izglītojošus un radošus pasākumus jauniešiem un mentoriem. Biedrības atbalstītāji sniedz iespēju mentoriem un jauniešiem apmeklēt dažādus kultūras un sporta pasākumus.

Mentor Latvia

“Mentor Latvia” ir nevalstiskā organizācija, kas sniedz praktisku un emocionālu atbalstu jauniešiem, palīdzot tiem iepazīt veselīgu dzīvesveidu, iesaistot dažādās aktivitātēs un iepazīstinot ar reālām dzīves situācijām, tādējādi palīdzot sagatavoties patstāvīgai dzīvei. Mentorprogramma darbojas Rīgā, Tukumā un Jelgavā, tās ideja nākusi no Zviedrijas. Ar pirmā Latvijas prezidenta mazmazdēla Aleksandra Čakstes iniciatīvu mentorprogramma kopš 2010.gada darbojas arī Latvijā.

Plašāka informācija www.mentor.lv un https://www.facebook.com/mentorlatvia/.