006 Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.608 “Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai” Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” šā gada 17.jūnijā ir veicis ūdens paraugu testēšanu Melnezera peldvietā (testēšanas pārskats Nr.PV-2020-P-38599.01).

Saņemtie analīžu rezultāti apliecina, ka ūdens kvalitāte peldvietā atbilst prasībām un tajā ir atļauts peldēties.

Turklāt no 1.jūnija laikā no 10.00 līdz 22.00 par drošību un kārtību Melnezera peldvietā rūpējas dežuranti.

Testēšanas rezultāti