Nodarbinatiba vasaraPasākuma mērķis ir veicināt skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī.

Uzņēmēji pasākuma ietvaros varēs saņemt sekojošu finanšu atbalstu:
1. dotāciju darba devējam skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
2. dotāciju darba devējam darba vadītāja darba algai viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par 1 skolēna darba vadīšanu;
3. apmaksātas veselības pārbaudes skolēniem, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm;
4. apdrošināšanu skolēniem pret nelaimes gadījumiem darba vietās.

Pieteikties iespējams līdz šī gada 3. aprīlim. Darba devējam pieteikumā ir iespējams norādīt arī konkrētu personu, kuru tas vēlas nodarbināt.

Sīkāka informācija un pieteikšanās veidlapas pieejamas: ŠEIT