Autobusu kustības saraksts pilsētas nozīmes maršrutos

darba dienās no 01.09.2020.:

Tume - Durbe (apskatīt);

Durbe - Tume (apskatīt);

Veļķi - Jauntukums (apskatīt);

Jauntukums - Veļķi (apskatīt).


brīvdienās (apskatīt)

 

Pilsētas autobusu saraksts skolēnu brīvlaikā:

MRS - Veļķi - Jauntukums (apskatīt);

Jauntukums - Veļķi - MRS (apskatīt);

Tume - LLT -  Autoosta - Durbe - Jauntukums (apskatīt);

Durbe - Jauntukums - Autoosata - LLT - Tume (apskatīt).

 

Lai iedzīvotāji varētu no rītiem paspēt uz vilcienu, no 2018.gada 26.marta tiks mainīti autobusu kustības laiki autobusa maršruta Tukums–Sāti–Jaunpils reisā “Vaski–Irlava–Tukums” un autobusa maršruta Tukums–Jaunpils reisā “Tukums–Vaski”.

Autobusa maršruta Tukums–Sāti–Jaunpils reisa “Vaski–Irlava–Tukums” kustības laiki (apskatīt)
Autobusa maršruta Tukums–Jaunpils reisa “Tukums–Vaski” kustības laiki (apskatīt)

 

Informācija par pilsētu un starppilsētu satiksmi pieejama tīmekļa vietnē www.1188.lv 

Informāciju sagatavoja SIA "Tukuma Auto"

    Tukuma_gerbonis.majas_lapai_Large

Apraksts par Tukuma pilsētas ģerboni

     Tukums ir novada centrs. Pilsēta atrodas Slocenes upes krastos un aizņem 13,35 km2 lielu teritoriju. Tukumā dzīvo 18 447 (dati uz 01.07.2018.) iedzīvotāju.Pilsētu šķēršo dzelzceļa līnijas, kas savieno Tukumu ar Jelgavu, Rīgu un Ventspili. Pilsētā atrodas divas dzelzceļa stacijas - Tukums I un Tukums II un autoosta.
Pilsētā ir sešas vispārizglītojošās mācību iestādes - Tukuma Raiņa ģimnāzija, Tukuma 2.vidusskola, Tukuma vakara un neklātienes vidusskola, Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola, Tukuma 2.pamatskola, Tukuma 3.pamatskola un Tukuma novada internātpamatskola un sešas pirmsskolas izglītības iestādes. Profesionālās ievirzes un interešu izglītību var iegūt Tukuma Mūzikas skolā, Tukuma Mākslas skolā un Tukuma Sporta skolā.
Tukums – tā ir pilsēta ar senatnes elpu un skaļo mūsdienīgo dzīves ritumu. Svarīgākā vieta pilsētā – tās centrs: Brīvības laukums, iemīļota atpūtas vieta, kur var klausīties strūklakas ūdens šalkoņā. Katru gadu 1. maijā strūklaku modina pilsētas iedzīvotāji.

Tukuma novada pašvaldības darbība galvenokārt ir vērsta uz iedzīvotāju labklājības veicināšanu. Diemžēl, tāpat kā Latvijā kopumā, Tukuma novadā iedzīvotāju skaits pamazām sarūk. Tomēr pēdējos gados novadā pieaug bērnu skaits, kas ļauj cerēt uz pozitīvākiem demogrāfijas rādītājiem nākotnē. Turklāt pašvaldība aktīvi strādā, lai rastu risinājumu mājokļu attīstības un pirmsskolas izglītības iestāžu jautājumam, kā rezultātā novadam tiktu piesaistītas jaunas ģimenes, speciālisti, kā arī uzņēmēji un investori.

Lai arī 2015.gadā ievērojami mazāk tika apgūti Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi, Tukumā ir īstenoti daudzi darbi no pašvaldības budžeta finansējuma. Piemēram, gada sākumā tika pabeigta Durbes pils saimniecības ēkas rekonstrukcija, uzbūvējot jaunu katlu māju. Iekārtotas un pielāgotas jaunas telpas invalīdu Dienas centriem “Saime” un “Saimīte”. Papildus pie ēkas ir uzbūvēts viens no modernākajiem rotaļu laukumiem Tukuma pilsētā, kas arī ir pielāgots cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Ar četru novadu atbalstu Tukuma slimnīcā iegādāts jauns 16 joslu datortomogrāfs un sakārtotas atsevišķas medicīnas kabinetu telpas. Uzlabojot pilsētas vidi un padarot to pieejamāku gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem, sakārtoti vairāki pilsētas ielu posmi, ietves, pasažieru iekāpšanas platformas un autobusu pieturvietas autoostā, kā arī uzsākta dzelzceļa stacijas “Tukums I” laukuma rekonstrukcija.
2016.gadā Tukumā tika pabeigts pilsētas parka labiekārtošanas 1.posms, kur tika izbūvēti celiņi, soliņi un uzstādītas jaunas, mūsdienīgas rotaļu ierīces dažādu vecumu bērniem. Parka būvniecības nākamās kārtas tiek plānotas īstenot turpmākajos gados. 2015.un 2016.gadā Tukumā sakārtoti vairāki ielu posmi, kur tikušas izbūvētas gan apakšzemes komunikācijas gan jauns ielu apgaismojums. Veicinot uzņēmējdarbību, 2016.gadā tika uzsākta Eiropas Savienības finansēto programmu apguve, izbūvējot Melnezera ielas un Vilkājas ielas posmus.

2016.gadā darbu uzsāka Tukuma novada vienotais dispečerdienests un vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs, kā arī septembrī tika pabeigta Tukuma Sporta skolas aktu zāles pārbūve par sporta zāli. 

2016.gadā uzsākts īstenot programmu “Tukuma novads ceļā uz Latvijas Republikas simtgadi”. Vēl 2016.gadā tiek plānots uzsākt sporta zāles būvniecību pie Tukuma 3.pamatskolas.  Tāpat ir plānots uzsākt dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanu un citas programmas. Tukuma novada pašvaldības darbība ir vērta uz attīstību un tiek strādāts atbildīgi un saimnieciski, lai Tukuma novads attīstītos par pievilcīgu vietu gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem.

Tukumā dzīvo jauki, darbīgi un varoši cilvēki. Par ieguldīto darbu pilsētas izaugsmē ar balvu “Tukuma Goda pilsonis” apbalvoti: Else-Marie Bertilsson no sadraudzības pilsētas Tidaholma (Zviedrija), diriģente Rasma Valdmane, soļotāji Anita un Modris Liepiņi, komponists Pēteris Butāns, sabiedriski aktīvs pilsētas iedzīvotājs Zigurds Plikšķis, pedagoģe Ludmila Reimate, deju pasniedzēja Silva Liepa, dzejniece Māra Zālīte, dzejnieks Imants Ziedonis, politiķis Georgs Andrejevs, lauksaimniejs Jēkabs Spickus, dzejnieks Elmārs Augusts Rumba, Tukuma Raiņa ģimnāzijas ilggadēja direktore Gunta Aumale, ilggadēja Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcas direktore un ārste Valentija Embure, vēsturniece Inta Dišlere, Tukuma koru apriņķa virsdiriģents Romāns Vanags.

Savukārt ar Tukuma novada Domes apbalvojumu “Tukuma novada Domes Atzinības raksts” ir apbalvoti: Māris Vītiņš, Sanita Apine, Alfons Sprukts, Rasma Remese, Valentija Embure, SIA Skonto Plan Ltd, Tālivaldis Krūmiņš, Elmārs Imants Šmelte, Ligita Vasiļonoka, Zigfrīds Markainis, Ina Balgalve, Katrina(Katrin) Bornmillere(Bornmuller), Vilhelms (Wilhelm) Heins, Georgs Andrejevs, Jēkabs Spickus, Anita Apine, Valda Dzelzkalēja, SIA Ar B Agro, Ligita Tauniņa, Mārīte Zute, Maruta Čauva, Liene Bēniņa, Anita Zēne, Velga Dektere, Aivars Žimants, Andris Kopiņš, Arnis Šablovskis, Ints Poškus, Gunita Siljāne, Madars Breide, Lida Biruta Bērziņa, Gunta Krecere, Ina Jackovska, Astrīda Bērziņa, Anita Beķere, Līga Štolcere, Aiga Kurme, Vilis Zvirbulis, Aldis Čākurs, Māris Rozenbergs, Antra Brauna, Staņislavs Peipiņš, Vilnis Kozlovskis, Armands Krievs, Gundega Jēkabsone, Edgars Juka, Evita Korna-Opincāne, Gunta Laursone, Guna Roze, Ināra Ārgale, Sarmīte Slavska, Marita Bērziņa, Tatjana Marhileviča, Ilze Kalniņa, Initra Rubena, kā arī Tukuma muzeja ekspozīcijas “Saldūdens zveja Pastariņu stāstos” radošā komanda: Jānis Ezers, Dace Kleinhofa, Ainārs Krūziņš, Agrita Ozola, Zinta Paševica, Sanita Ratniece, Una Sedleniece, Ints Sedlenieks, Santa Silava, Aivars Šmitenbergs, Jānis Vārpiņš.

Tukumnieki lepojas par savu pilsētu un vienmēr ar lepnumu Tukuma smukumu izrādīs arī pilsētas viesiem.                

Atbrauciet uz Tukumu un pārliecinieties paši!

        

 

       Pirmo reizi Tukuma miests rakstos minēts 1445.gadā. Krievijas ķeizariene Katrīna II 1795.gada 27.novembrī parakstīja ukazu par Tukuma apriņķa ar centru Tukumā izveidošanu. Tukuma pilsētas pirmais priekšnieks no 1796.gada līdz 1804.gadam  bija Ungerns fon Šternbergs. 

 

1800. gadā tika apstiprinātas pilsētas robežas, bet pēc sešiem gadiem tik atvērta pirmā skola. 1860. gadā pilsētā parādījās pirmās bruģētās ielas. 1875.gadā parādījās pirmais ielu apgaismojums. 1877. gadā tika atklāta dzelzceļa līnija Rīga - Tukums. 1923.gadā tika uzsākta pilsētas elektrifikācija. 1955.gadā tika uzsākta pilsētas galveno ielu asfaltēšana. 

1837.gadā pirmoreiz tika apstiprināts Tukuma ģerbonis, otrreiz – 1925.gadā to apstiprināja Valsts prezidents, trešoreiz – 2007.gada 14.aprīlī.

1995.gadā notika pirmie Tukuma pilsētas svētki.

Nelaimes gadījumā zvanīt 112

Tālrunis 110 - 
paredzēts tiem gadījumiem, kad iedzīvotājiem ir nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība - ja notiek nopietns sabiedriskās kārtības apdraudējums, noziegums vai ceļu satiksmes negadījums.

 Neatliekamā medicīniskā palīdzība

Tālrunis 113 - no mobilajiem un fiksētajiem tālruņiem

Elektrotīklu bojājumu pieteikšana 8404; 8403

Latvijas gāze  114

Latvijas propāna gāze  80000404;

Ugunsdzēsība un glābšana     112;

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigāde Tukuma nodaļa
Adrese: Tukums, Raiņa ielā 24, LV-3101
Tālr. 63107314

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde Tukuma iecirknis
Adrese: Tukums, Brīvības laukumā 19, LV-3101
Tālr. 63104111
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tukuma novada dispečerdienests 8881

Dispečerdienesta bezmaksas tālrunis strādā 24 stundu režīmā. Dienests izveidots pie Tukuma novada pašvaldības policijas, tas darbojas pašvaldības policijas priekšnieka padotībā, ir tiešā sasaistē ar pašvaldības policijas patruļdienestu un visiem Tukuma novada saimnieciskajiem dienestiem. Tiks uzklausīts katrs iedzīvotāja ziņojums par sistēmu bojājumiem (ūdensvads, kanalizācija, elektrības piegāde, atkritumu apsaimniekošana, ceļu satiksme un uzraudzība, sabiedriskā kārtība un citi ziņojumi).

Tukuma novada Pašvaldības policija

Tālrunis birojā Pils ielā 18 - 63125050; mobilais 26125050
e-pasts:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tukuma slimnīca
Adrese: Tukums, Raudas ielā 8, LV-3101
Uzņemšanas nodaļa  63123080
Poliklīnikas reģistratūra  631 22209

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001

Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvais tālrunis 80001234

Namu apsaimniekotāja SIA „Tukuma nami” dispečerdienests 63122330
Ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde

Namu apsaimniekotāja SIA „Jauntukums” dispečerdienests 63120579
Ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde

 
Tukuma autoosta  - tālr. 63122300

Dzelzceļa stacija "Tukums - 1"  - tālr. 63116249

Satiksmes informācijas centra (SIC) 
bezmaksas diennakts informatīvais tālrunis - 80005555

Mājdzivnieku (suņu, kaķu) patversme "Čivava"  26227913; 26885916

Tukuma, Kandavas, Engures, Jaunpils novadu apvienotais civilās aizsardzības plāns