Skolēni, kuri no mājām uz izglītības iestādi dodas izmantojot sabiedrisko transportu, braukšanas biļetes iesniedz pagasta vai pilsētas pārvaldē un saņem atpakaļ iztērēto naudu šādā kārtībā: 

1. ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās vidējās izglītības iestāžu (10.-12.klases) skolēniem 2012.gadā izdevumus par braukšanu ar sabiedrisko transportu, braucot no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos un reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, pašvaldība kompensē šādā apmērā: 

1.1. 100% apmērā, ja izglītojamā faktiskā dzīves vieta ir Tukuma novada pagastu pārvaldes teritorijā, kurā nav vidējās izglītības iestādes; 

1.2. 60% apmērā, ja izglītojamā faktiskā dzīves vieta ir Tukuma novada pagastu pārvaldes teritorijā, kurā ir vidējās izglītības iestāde. 

                2. Tukuma novada Tukuma pilsētas teritorijā dzīvojošajiem vispārējās izglītības iestāžu skolēniem 2012.gadā braukšanas izdevumi tiek segti 60% apmērā no mēneša braukšanas kartes cenas par braukšanu reģionālās vietējās nozīmes maršrutos Tukuma pilsētas teritorijā.

Domes lēmums "Par transporta izdevumiem vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem 2012.gadā"

 

Skolēnu autobusu kursēšanas laiki un maršruti

2013./2014. mācību gadā

 

Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde  

Tumes un Degoles pagastu pārvalde 

Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde 

Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde

Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde